Особливості школи:
— Дистанційне навчання
— Висококваліфіковані педагоги
— Доступність
— Очні, заочні форма навчання
Це цікаво:
Волинська обласна МАН
Фотоальбом
Фотогалерея школи
Заочна віртуальна школа

Робота з обдарованою сільською молоддю, створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань є структурним компонентом у загальній системі роботи з обдарованими дітьми. Заочна школа Волинської обласної Малої академії наук базується на принципах взаємодії науки та шкільного навчального процесу, впровадження новітніх технологій навчання, диференційованому підході до розвитку здібностей учнів, наданні допомоги у виборі професії, що сприяє формуванню інтелектуального потенціалу, наукової еліти.

Заочна школа Волинської обласної Малої академії наук – передбачає залучення школярів учнів із віддалених міст, сільських регіонів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва.

Структура заочної школи ВО МАН

Структура заочної школи передбачає роботу шести відділів: фізико- математичного, історико-географічного, хіміко-біологічного, філологічного, науково-технічного, обчислювальної техніки і програмування.

Фізико-математичний відділ включає секції: “фундаментальна математика”, “прикладна математика”, “математичне моделювання”, “теоретична фізика”, “експериментальна фізика”, “астрономія”, “астрофізика”, “аерофізика та космічні дослідження”, “економічна теорія та історія економічної думки”, “мікро- та макроекономіка”, “менеджмент”, “математичні методи в економіці”.

Відділ обчилювальної техніки і програмування включає секції: “комп’ютерні системи та мережі”, “безпека інформаційних та телекомунікаційних систем”, “технології програмування”, “інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту”, “мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми”, “Internet-технології та WEB-дизайн”.

Науково-технічний відділ включає секції: “нанотехнології та наноінженерія”, “екологічно безпечні технології ресурсозбереження та альтернативна енергетика”, “системи безпеки, контролю та автоматизації”, “машинобудування, механіка, матеріалознавство та матеріалообробка”, “електроніка, радіотехніка та приладобудування”, “авіабудування, ракетобудування та космічна техніка”, “інформаційні, телекомунікаційні системи та лабораторії віддаленого доступу”, “електромеханіка, мехатроніка та робототехніка”.

Хіміко-біологічний відділ включає секції: “хімія”, “біохімія та молекулярна біологія”, “загальна біологія, біологія людини, мікробіологія та цитологія”, “психологія”, “медицина, психофізіологія людини та валеологія”, “зоологія”, “зоотехнія, зоопсихологія та ветеринарія”, “ботаніка”, “агрономія”, “лісознавство”, “селекція та генетика”, “гідробіологія”, “екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Історико-географічний відділ включає секції: “філософія”, “соціологія”, “правознавство”, “політологія”, “наукознавство”, “географія та ландшафтознавство”, “геологія, геохімія та мінералогія”, “кліматологія та метеорологія”, “історія України”, “всесвітня історія”, “археологія”, “історичне краєзнавство”, “етнологія”, .

Філологічний відділ включає секції: “літературознавство (українська література)”, “літературознавство (зарубіжна література)”, “фольклористика”, “лінгвістика (українська мова)”, “англійська філологія”, “літературна творчість”, “мистецтвознавство”, “журналістика”.

(c) 2008 Відділення обчислювальної техніки і програмування ВО МАН